Welkom! Open Bedrijven Dag 25 mei!

Heb ik een duurzame tuin?

Ik vind het belangrijk dat er genoeg insecten zijn, maar heb ik zelf wel een duurzame tuin? Waar moet ik precies op letten om ervoor te zorgen dat mijn tuin duurzaam is? En heb ik nu al de goede dingen in mijn tuin gedaan om meer leven in de tuin te krijgen? Veel vragen waarop we in dit artikel wat antwoorden geven.

Een snelle check op 7 punten

Om te beoordelen of een tuin duurzaam is gaat het in hoofdlijnen om de volgende zeven verschillende onderdelen:

  1. Ontwerp en materialen: Een duurzame tuin begint met goed nadenken over de inrichting en het gebruik. Zorg voor een goede verhouding van beplanting / verharding, bij voorkeur 2/3 van de tuin is groen! Kijk welke materialen uit de tuin hergebruikt kunnen worden en zorg ervoor dat nieuwe materialen ook duurzaam zijn. NL Greenlabel heeft veel verschillende materialen beoordeeld op duurzaamheid, altijd verstandig om deze materialen te gebruiken. En zorg er tenslotte voor dat de tuin gekoppeld wordt aan andere duurzame elementen zoals de afkoppeling van hemelwater, gebruik van groene energie en een groen dak. Maak verbindingen!
  2. Bodem: Maak zoveel mogelijk gebruik van de bestaande bodem en pas daar de beplantingskeuze op aan. Probeer zo min mogelijk grond af te voeren (vermijd transport) en maak gebruik van organische producten om het bodemleven te verbeteren en planten te voeden.
  3. Water: Laat water terugkomen in de tuin, bij voorkeur aan de oppervlakte omdat veel dieren hiervan kunnen profiteren. Zorg er ook voor dat het water wat op de woning en in de tuin valt ook volledig in de tuin kan blijven door voldoende bovengronds (en zonodig) ondergrondse opvang te realiseren. Opvang voor hergebruik maar ook tijdelijke opvang om te kunnen infiltreren.
  4. Dieren: Stimuleer dierenleven in de tuin. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de tuin toegankelijk is voor bijvoorbeeld egels en padden, een schutting tot aan de grond is bijvoorbeeld een belangrijke blokkade! Creëer daarnaast mogelijkheid voor schuilen en nestelen van dieren zoals vogelhuisjes en insectenhotels. 
  5. Planten: Uiteraard kunnen planten in een duurzame tuin niet gemist worden. Belangrijk is om te zorgen voor diversiteit in alle mogelijke vormen. Dus zowel verschillende soorten planten zoals kruidachtigen, vaste planten en bomen als verschil in hoogte. Maar denk ook aan bloei en vruchten in verschillende periodes zodat de tuin het hele jaar door voor dieren en mensen interessant blijft.
  6. Energie: Ga verstandig en slim om met energie. Creeëer bijvoorbeeld natuurlijke schaduw om hittestress te voorkomen en maak alleen waar nodig gebruik van externe energie. Kies bijvoorbeeld voor led verlichting in combinatie met tijdschakelaars en zo mogelijk zonne energie. Doe zuinig aan met beregening, stem de beplanting zoveel mogelijk af op de natuurlijke omgeving zodat geen of zo min mogelijk beregening nodig is.
  7. Onderhoud: Zorg ervoor dat de duurzame tuin in stand blijft. Een tuin kan vrijwel nooit zonder onderhoud, de menselijke hand is nodig voor bijsturing. Maar probeer ook de natuur haar gang te laten gaan en maak een tuin niet te netjes. Blad hoeft echt niet allemaal weg, veel dieren hebben juist die bescherming nodig. En laat ook uitgebloeide bloemen eens wat langer staan, de zaden die gevormd worden zijn ook weer voedselbronnen.

Externe toets: NL Tuinlabel

Bent u benieuwd hoe duurzaam uw tuin precies is? Dan kunt u ook een tuinlabel aanvragen bij ons! Vergelijkbaar met het energielabel voor uw woning laat het NL Tuinlabel zien hoe duurzaam uw tuin is. Het label geeft inzicht in welke maatregelen genomen kunnen worden om uw tuin te laten bijdragen aan een betere leefomgeving voor mens en dier!

Ontdek meer in onze kennisbank