Bekijk onze vacature!

Beheer en behoud van monumentaal groen

Bent u de trotse bezitter van groen erfgoed? Een historische tuin, een landgoed of een oude fruitboom? Wij zetten sinds 1959 onze ervaring en vakkennis in voor het behoud van uw monumentaal groen.

Groen erfgoed

Niet alleen vandaag maar ook vroeger werden prachtige tuinen gemaakt. Bekende tuinarchitecten als Leonard Springer, de heren Zocher en Wattez hebben ook op de Veluwe hun sporen nagelaten. De zorg voor dit groene erfgoed heeft ons hart.

We beheren niet alleen tuinen die onder architectuur tot stand kwamen. Ook bestaand groen van enkele tientallen jaren behouden wij graag.

Als donateur steunen wij graag de Nederlandse Tuinenstichting die zich hard maakt voor de bescherming van Groen Erfgoed.

Ons familiebedrijf heeft in haar historie ervaring opgedaan op diverse landgoederen. Onderhoud, snoeien en verplanten van rhododendrons en coniferen zijn onze specifieke specialismen.

Ook hebben we onze kennis en ervaring opgebouwd bij het toepassen van organische bodemverbetering en bemesting bij monumentaal groen.

Wij zijn ook gekwalificeerd om te werken in het historisch groen en te vinden in het openbare register Kennis & Kunde Groen Erfgoed.

Zo behouden we monumentaal groen

Monumentaal groen beheren

Monumentaal groen is het waard om in stand gehouden te worden. Dit vraagt wel om zorgvuldig beheer. Samen met u kijken we met respect voor het verleden naar de toekomst van uw tuin. Op deze manier kunnen we historische elementen behouden, versterken en tegelijkertijd aansluiten op de praktische wensen van vandaag.

Beheer van uw monumentaal groen vindt plaats op basis van de uitvoeringsrichtlijn voor het onderhouden en beheren van groen erfgoed. Uiteraard speelt ook de aanwezige flora en fauna een belangrijke rol bij het beheer. Wij werken daarom volgens de gedragscode ‘Bestendig beheer Groenvoorzieningen’ van Stadswerk/VHG. 

Monumentaal groen restaureren

Ook het restaureren van groen erfgoed vraagt om specifieke vakkennis. Onze praktische kennis combineren we met de theoretische kennis van diverse adviseurs. Op basis van de ‘Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek’ kunnen externe partijen plannen maken. Wij hebben de expertise om deze plannen in de praktijk vorm te geven.

Nadat Hoveniersbedrijf Stip de tuin rondom onze nieuwe woning zo prachtig had aangelegd, was het vanzelfsprekend dat zij ook het onderhoud zouden regelen. Hieruit blijkt eens te meer het vakmanschap, de betrouwbaarheid en de passie waarmee de medewerkers van Stip hun werk doen en dat tegen een goede prijs/kwaliteitsverhouding.

Wat ons betreft een echte aanrader!

Landgoedeigenaar