Welkom! Open Bedrijven Dag 25 mei!

Een gezonde bodem begint met structuur

De ideale bodem begint met een goede structuur. Wanneer er bijvoorbeeld water in de tuin blijft staan of wanneer planten slecht groeien kan dit wijzen op een slechte structuur. De verhouding tussen de vaste delen en poriën is dan verstoord waardoor er bijvoorbeeld te weinig zuurstof is voor de plantenwortels. Stap 1 naar een gezonde bodem is dus ervoor zorgen dat de structuur in de orde is.

Een schep grond met een goede structuur bestaat uit grofweg twee delen. De helft bestaat uit vaste delen zoals klei, grind en zand. Een klein gedeelte van deze vaste delen (5% van het totaal) is het organische
materiaal. Dit is humus of organische stof wat de plant nodig heeft voor de voeding. De andere helft van de grond bestaat uit poriën of holle ruimtes. Deze holle ruimtes worden voor ongeveer de helft gevuld met water en voor de andere helft met zuurstof. Deze ideale grond is nodig voor een goede plantengroei en een gemakkelijke grondbewerking.

Hoe verbeter ik de structuur?

De structuur van de grond moet goed zijn voor er geplant wordt. In de aanleg gaat dit dus het makkelijkste. Verschillende bodembewerkingen zoals bijvoorbeeld het spitten van de grond zorgen voor een betere verhouding van poriën en vaste delen. Daarnaast kan er organische stof toegevoegd worden om de verhouding van de vaste delen te verbeteren. Tenslotte zijn er nog enkele producten beschikbaar om de structuur van de grond te verbeteren;  

Terra-Fertiel
Stimulerende bodemactivator
Voorkomt en heft bodemstructuurproblemen op
Maakt de bodem beter bewerkbaar
Activeert het microbiële bodemleven direct
Geeft optimale groei, weerstand en vitaliteit
Terra-Actif
Hoogwaardige bodemverbeteraar rijk aan kokosvezels
Beperkt uitval tot een minimum
Verbetert de bodemstructuur en daarmee de lucht- en waterhuishouding van de bodem
Voorkomt en heft bodemproblemen op

Ontdek meer in onze kennisbank