Wij hebben een nieuwe vacature. Bekijk hem snel!

Voldoende organische stoffen in de bodem

Essentieel voor een gezonde bodem is de juiste hoeveelheid organische stof. Organische stof heeft invloed op de structuur, maar vooral vormt het de voeding voor het bodemleven. Een actief bodemleven zorgt ervoor dat de organische stof afgebroken wordt tot voedingselementen die voor de plant opneembaar zijn.

Organische stof neemt veel water op. Hierdoor werkt het als mineralenbuffer waardoor voedingsstoffen minder gemakkelijk uitspoelen. De organische stof zorgt er dus voor dat de bemesting (voedingsstoffen) die opgebracht wordt langer voor de plant beschikbaar blijft. In droge perioden kan de plant ook vocht uit de organische stof opnemen. Organische stof is dus onmisbaar voor de plant!

Organische stof is onmisbaar bij de aanleg, de plant moet immers kunnen beschikken over voldoende vocht en voeding. Door de jaarlijkse afbraak van organische stof is ook bij het onderhoud de organische stof nodig. Gebruik de volgende producten om organische stof toe te voegen: 

Terra-Actif
Hoogwaardige bodemverbeteraar rijk aan kokosvezels
Beperkt uitval tot een minimum
Verbetert de bodemstructuur en daarmee de lucht- en waterhuishouding van de bodem
Voorkomt en heft bodemproblemen op
Terra-Fertiel
Stimulerende bodemactivator
Voorkomt en heft bodemstructuurproblemen op
Maakt de bodem beter bewerkbaar
Activeert het microbiële bodemleven direct
Geeft optimale groei, weerstand en vitaliteit

Wilt u zelf een gezonde bodem in uw tuin stimuleren maar heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!

Ontdek meer in onze kennisbank