Wij hebben een nieuwe vacature. Bekijk hem snel!

Regenwater eenvoudig infiltreren in de tuin

Er is steeds vaker sprake van wateroverlast. Maar ook verdroging door langdurig droge perioden komt steeds meer voor. Het klimaat aanpassen kunnen we niet, maar we kunnen wel in onze tuin een bijdrage leveren aan dit ‘probleem’ door regenwater daar waar het valt in de bodem te laten zakken. Met een mooi woord heet dit infiltratie of infiltreren. Zo wordt regenwater niet onnodig via het riool afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie.

Hoe kan ik in de tuin infiltreren?

Om de regen die valt te infiltreren zijn er een aantal mogelijkheden. Een eenvoudige en goedkope manier om dit water te infiltreren is door gebruik te maken van een wadi. Een wadi is simpel gezegd een verlaagd gedeelte in de tuin die begroeid is met gras of planten. Op deze plaats wordt het regenwater verzameld, mag het eventueel een poosje blijven staan en kan het langzaamaan infiltreren in de tuin. Een makkelijke oplossing die helaas lang niet altijd in een tuin voldoet. Deze oplossing heeft namelijk behoorlijk wat open ruimte nodig en in een kleine achtertuin is die ruimte niet altijd aanwezig.

Een andere oplossing is het gebruik van infiltratiekratten. Dit zijn units die voor ongeveer 90% uit open ruimtes bestaan en door de constructie makkelijk op elkaar te stapelen zijn. In de tuin wordt een groot gat gegraven waar deze units in worden geplaatst, rondom wordt infiltratiedoek aanbracht zo dat er een grote open ruimte ontstaat waar de verschillende regenwaterafvoeren naar toe geleid kunnen worden. Een mooie oplossing, vooral op locaties waar veel regenwater opgevangen moet worden. In de tuin heeft deze oplossing ook een aantal nadelen. De infiltratieunits bestaan uit plastic wat dit tot een minder duurzaam product maakt. Daarnaast zijn deze units voor het grootste deel van het jaar niet volledig gevuld wat ervoor zorgt dat de grond boven de tuin sneller uitdroogt. De holle ruimte die zo ontstaat zorgt ervoor dat de cappillaire werking in dit deel van de tuin doorbroken wordt. Beplanting die bovenop deze units staat zullen het moeilijk krijgen.

Regenwater infiltreren

Gelukkig is er nog een andere oplossing die goed werkbaar is in een particuliere tuin. Dit zijn de Hydrorock® infiltratieunits die zonder veel grondwerk eenvoudig in de tuin te plaatsen zijn. Deze units worden net als de infiltratiekratten in tuingrond geplaatst maar hebben als groot voordeel dat ze ook water kunnen bufferen wat dus ook verdroging van de grond tegengaat. Deze Hydrorock® units zijn gemaakt van het 100% natuurlijke materiaal steenwol.

Dit gesmolten gesteente is gesponnen tot vezels en gevormd tot een blok en omwikkeld met erosiebestendig doek. Dit resulteert in handige kant- en klare units in verschillende formaten en sterktes voor het infiltreren en bufferen van regenwater, maar bijvoorbeeld ook voor het draineren van natte gedeelten!

Hoeveel regenwater moet ik infiltreren?

Hoeveel opvang van regenwater is er nou precies nodig in een tuin? De vraag stellen is makkelijker dan die te beantwoorden. Iedere situatie is anders en de hoeveelheid die nodig is hangt af van diverse factoren. Om toch een beeld te krijgen van hoeveel hemelwater of regenwater er geïnfiltreerd moet worden, is het goed de volgende vragen te stellen:

  1. Welke oppervlakte wordt er opgevangen? Het eerste wat nodig is om te weten is van welke delen van de woning en de tuin het water opgevangen en in de tuin geïnfiltreerd moet worden. Water wat bijvoorbeeld eenvoudig van het terras de tuin in kan stromen en daar weg kan en mag zakken hoeft niet opgevangen te worden en telt ook niet mee in de berekening.
  2. Welke hoeveelheid neerslag wordt er geïnfiltreerd? Bij nieuwbouw of verbouw geeft de gemeente vaak een norm aan. In onze omgeving was dat in het verleden vaak 20mm per m2, tegenwoordig wordt al 36mm per m2 aangehouden. Dit betekent dat bij een bui van 20 of 36mm er 20 of 36 liter regenwater per vierkante meter valt. 
  3. Welke grondsoort is er in de tuin? Bij infiltreren gaat het erom dat het regenwater in de bodem weg zakt. De grondsoort bepaalt hoe snel dit gebeurt. Zangrond laat regenwater heel makkelijk door en kan dus snel infiltreren, bij kleigrond duurt dit veel langer.
  4. Hoe hoog staat het grondwater? Infiltreren van regenwater kan goed in de tuin, maar dan moet het grondwater niet te hoog staan. De infiltratieunits moeten altijd boven de hoogste grondwaterstand staan omdat de units anders al vanzelf vollopen en dus geen functie meer hebben. Ook bij hoge grondwaterstanden kan er geïnfiltreerd worden met lagere units. 

Door deze vragen te beantwoorden krijgt u al een beter beeld van de hoeveelheid water die u kunt infiltreren. Om het infiltreren nog wat concreter te maken geven wij graag nog een overzicht wat dit betekent voor het aantal Hydrorock® units wat u nodig heeft.

BodemtypeInfiltratiecapaciteitAdvies buffercapaciteitAantal Hydrorock® blokken
 (mm/uur)(liter per 100m2 verhard oppervlak)BD440BD340BD220BD170D112
Zandmeer dan 3015004571015
Zanderige leem20 – 30200056101218
Leem10 – 20250068121624
Keileem5 – 10300079141827
Klei1 – 53500811162233

Bent u benieuwd hoeveel Hydrorock® units er in uw situatie nodig zijn? Neem gerust contact op met ons voor een vrijblijvend advies!

Ontdek meer in onze kennisbank