Welkom! Open Bedrijven Dag 25 mei!

In 5 stappen naar een gezonde bodem

Mooie planten wil iedereen toch in zijn tuin? Maar dat begint wel met een gezonde of vitale bodem. Een gezonde bodem zorgt namelijk voor meer weerstand en een betere gezondheid bij planten.

Ecostyle bodemcheck

Maar hoe krijgt u nu zo’n gezonde bodem? Ga dan te werk volgens de vijf stappen van de ECOstyle Bodemcheck®. Deze Bodemcheck® heeft de vorm van een piramide. Belangrijk is dat u aan de basis van de piramide – met stap 1 – begint. Iedere stap creëert de voorwaarden om verder te kunnen met de volgende stap.

De ECOstyle Bodemcheck® is opgebouwd uit de volgende vijf stappen of fases:

  1. Check op structuur
  2. Check op zuurgraad
  3. Check op organische stof
  4. Check op bodemleven
  5. Check op voedingsstoffen

Klik op elke stap voor meer uitleg.

Wanneer deze vijf stappen consequent worden toegepast ontstaat een vitale bodem. Bij iedere stap gebruiken we producten om de bodem te verbeteren. Naast de ECOstyle producten worden ook andere duurzame producten toegepast.

Analyse van de bodem

Een goed gebruik van de ECOstyle Bodemcheck® gaat samen met een analyse van de bodem. Met name bij nieuwe, onbekende gronden is een onderzoek van de bodem nodig om te weten hoe de bodem is.

Een analyse van de bodem kan uit een aantal onderdelen bestaan.

  1. Profielboring: met een profielboring wordt duidelijk hoe de grondlagen zijn opgebouwd, ook beworteling en eventuele storende lagen zijn hiermee goed zichtbaar.
  2. Sondering: een sondering wordt uitgevoerd om te meten of de grond niet teveel verdicht is.
  3. Veldanalyse: tenslotte is er de veldanalyse waarmee verschillende eigenschappen van de grond bepaald kunnen worden. Het gehalte aan organische stof, de zuurgraad en de voedingsstoffen stikstof, fosfaat en kalium zijn hierbij de belangrijkste onderdelen.

De bodemanalyse vormt een belangrijke basis voor het advies volgens de ECOstyle Bodemcheck® methode. Het opgestelde advies geeft uiteindelijk een goed beeld hoe de vitale bodem bereikt kan worden. Uiteraard wordt bij het advies ook gekeken naar de huidige vegetatie. Alles bij elkaar: bodemopbouw, voedingstoestand, verdichting, de omgeving en de huidige vegetatie zorgen voor een uitgebalanceerd advies.

Wilt u zelf een gezonde bodem in uw tuin stimuleren maar heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!

Ontdek meer in onze kennisbank